ISSN: 0041-4247
e-ISSN: 2791-9714

BELGELERLE İLK TÜRK ASAR-I ATİKA NİZAMNAMESİ

HÜSEYİN KARADUMAN

Issue: January 2004, Volume XXV - Issue 29 Pages: 68-83
10582 2022

Küçük Kaynarca Sonrası Osmanlı-Rus Müzakerelerinden Bir Kesit: 1776 Tarihli Mükâleme Belgesi

Ertan Ünlü

Issue: December 2023, Volume XXXVIII - Issue 42 Pages: 277-318 DOI: 10.37879/belgeler.2023.277
8070 2236

İBNÜ'L- CEVZÎ'NİN EL-MUNTAZAM ADLI ESERİNDEKİ SELÇUKLULARLA İLGİLİ BİLGİLER (H. 430 - 485 = 1038 - 1092)

ALİ SEVİM

Issue: January 2005, Volume XXVI - Issue 30 Pages: 1-84
7369 1662

Süleyman Penah Efendi ve ‘Mora Vakasına Dair Bir Zatın Yazdığı Tarih’

Abdullah Zararsız

Issue: January 2022, Volume XXXVII - Issue 41 Pages: 1-38 DOI: 10.37879/belgeler.2022.1
6950 2425

İKİNCİ ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE KORUYUCU HEKİMLİK VE BAZI VESİKALAR

Adem ÖLMEZ

Issue: January 2013, Volume XXXIV - Issue 38 Pages: 87-99
6487 1356

Banaz Kazasına Ait 1870 Tarihli Öşür İltizam Defteri Hakkında Bir Değerlendirme

Mehmet KARAYAMAN

Issue: January 2014, Volume XXXV - Issue 39 Pages: 145-166
5829 1246

Çukurova Âyânları III: Hasanpaşazâde Ahmet Bey

Yılmaz Kurt

Issue: January 2022, Volume XXXVII - Issue 41 Pages: 39-210 DOI: 10.37879/belgeler.2022.39
5161 2428

CİZRELİZÂDE RÂİF EFENDİ’NİN KÜRT-ERMENİ OLAYLARI HAKKINDA SADÂRETE İLETTİĞİ LÂYİHA

Yunus PUSTU, Yusuf Turan GÜNAYDIN

Issue: January 2014, Volume XXXV - Issue 39 Pages: 167-186
5134 1600

Çukurova Âyânları IV: Hasanpaşazâde Ahmet Bey II

Yılmaz Kurt

Issue: December 2023, Volume XXXVIII - Issue 42 Pages: 31-227 DOI: 10.37879/belgeler.2023.31
5119 759

MENEMENCİOĞULLARI İLE İLGİLİ ARŞİV BELGELERİ II

YILMAZ KURT

Issue: January 2009, Volume XXX - Issue 34 Pages: 1-65
5065 927

OSMANLI'DA MİLLET NİZAMNAMELERİ: AVRUPA İLE UYUM SÜRECİNDE RUM-ERMENİ-YAHUDİ CEMAAT DÜZENLEMELERİ

CENK REYHAN

Issue: January 2006, Volume XXVII - Issue 31 Pages: 33-90
4970 2001

SULTAN SENCER'İN BİZANS İMPARATORUNA MEKTUBU

ERDOĞAN MERÇİL, MEHMED KANAR

Issue: January 2007, Volume XXVIII - Issue 32 Pages: 1-10
3943 1239

HAYRİYE TÜCCARI ELHAC MEHMET AĞA'NIN TEREKESİ

Erdoğan KELEŞ

Issue: January 2011, Volume XXXII - Issue 36 Pages: 67-104
3803 1030

YÖRÜK VE VOYNUKLARA DAİR ÖNEMLI BİR KAYNAK: YÖRÜK VE VOYNUK AHKÂM DEFTERİ (16 ZİLKA’DE 1116/12 MART 1705-3 CEMÂZİYELEVVEL 1147/1 EKİM 1734)

MEHMET AK

Issue: January 2011, Volume XXXII - Issue 36 Pages: 1-56
3790 1527

I. AHMED (1603-17) DÖNEMİNE AİT BİR OSMANLI KĀNŪNNÂMESİ

YILMAZ KURT

Issue: January 2010, Volume XXXI - Issue 35 Pages: 1-48
3699 1264

ÇUKUROVA ÂYÂNLARI I: HASANPAŞAZÂDELER İLE İLGİLİ ARŞİV BELGELERI I

ERTAN ÜNLÜ, YILMAZ KURT

Issue: January 2012, Volume XXXIII - Issue 37 Pages: 57-115
3587 1337

İBNÜ'L-KALÂNİSÎ'NİN ZEYLÜ TARİH-İ DIMAŞK ADLI ESERİNDE SELÇUKLULARLA İLGİLİ BİLGİLER I. (H. 436 - 500 = 1044/45 - 1106/07)

ALİ SEVİM

Issue: January 2008, Volume XXIX - Issue 33 Pages: 1-42
3551 1768

OSMANLI DEVLETİ NÂFI’A NEZARETİ'NİN İLK NİZÂMNÂMESİ

N. YÜCEL MUTLU

Issue: January 2012, Volume XXXIII - Issue 37 Pages: 117-129
3443 1580

XIX.YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA ANADOLU'DAKİ ERMENİ TERÖRÜ (Diyarbakır, Arapgîr, Harput, Merzifon, Havza, Amasya ve Malatya'da Meydana Gelen Ermeni Ayaklanmaları Hakkında Bir Lâyiha

AHMET HALAÇOĞLU

Issue: January 2007, Volume XXVIII - Issue 32 Pages: 57-79
3360 1610

ÇUKUROVA ÂYÂNLARI II: HASANPAŞAZÂDELER (KARSLIZÂDELER) İLE İLGİLİ ARŞİV BELGELERİ II

YILMAZ KURT, ERTAN ÜNLÜ

Issue: January 2013, Volume XXXIV - Issue 38 Pages: 17-85
3317 833