ISSN: 0041-4247
e-ISSN: 2791-9714

Osmanlı Belgelerinin Tarihlerine Dâir

Mübahat S. Kütükoğlu

Sayı: Aralık 2023, Cilt XXXVIII - Sayı 42 Sayfalar: 1-30 DOI: 10.37879/belgeler.2023.1
3417 1177

KUDÜS'TEKİ RUM CEMAATİNE AİT BİR DEFTER: 10 NUMARALI (KAMAME) KİLİSE DEFTERİ

İHSAN SATIŞ, MUHAMMED CEYHAN

Sayı: Ocak 2012, Cilt XXXIII - Sayı 37 Sayfalar: 21-55
3112 1280

1267 (1851) CİZYE NİZÂM-NÂMESİ

ZAFER GÖLEN

Sayı: Ocak 2003, Cilt XXIV - Sayı 28 Sayfalar: 42-51
2743 799

Engürüs Seferi ve Estergon Muhafazasına Katılan Geri Hizmet Birliklerine Ait 1685 Tarihli Defter

Zülfiye Koçak, Dragana Amedoski

Sayı: Aralık 2021, Cilt XXXVI - Sayı 40 Sayfalar: 1-50 DOI: 10.37879/belgeler.2021.1
2602 1408

Moralı Seyyid Ali Efendi’nin Fransa Sefareti ve Paris Risalesi

İbrahim Küreli, Osman Nihat Bişgin

Sayı: Aralık 2023, Cilt XXXVIII - Sayı 42 Sayfalar: 229-275 DOI: 10.37879/belgeler.2023.229
2339 803

RUMELİ KADILIKLARI VE RÜTBELERİNE DAİR 1253/1837 TARİHLİ BİR YAZMA

YASEMİN BEYAZIT

Sayı: Ocak 2007, Cilt XXVIII - Sayı 32 Sayfalar: 11-56
2298 1214

SİLAHŞORLUĞA DAİR ÖNEMLİ BİR KAYNAK: ANONİM SİLAHŞORLUK RİSALESİ

ÜMRAN KARADENİZ

Sayı: Ocak 2013, Cilt XXXIV - Sayı 38 Sayfalar: 1-16
1891 873

I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE OSMANLI-ERMENİ VE RUSYA-ERMENİ İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN BİR BELGE (15-16 KANUNEVVEL 1327)

MASOUMEH DAEI

Sayı: Ocak 2011, Cilt XXXII - Sayı 36 Sayfalar: 105-111
1873 934

KIBRIS GAYRİMÜSLİMLERİNİN İSTANBUL'DAN ADÂLET TALEBİ (1750-1800)

NURİ ÇEVİKEL

Sayı: Ocak 2006, Cilt XXVII - Sayı 31 Sayfalar: 1-31
1819 944

KÖSTENDİL KAZÂSININ 1581 TARİHLİ CELEBKEŞÂN DEFTERİ*

Dragana AMEDOSKİ, Tatyana KATİÇ

Sayı: Ocak 2012, Cilt XXXIII - Sayı 37 Sayfalar: 1-20
1802 816

EVRAK-I ATİKANIN SURET-İ TASFİYESİNE DAİR RAPOR

FATİH RUKANCI, HAKAN ANAMERİÇ

Sayı: Ocak 2006, Cilt XXVII - Sayı 31 Sayfalar: 91-110
1701 963

KAZA MÜDÜR VE MEMURLARINA VERİLEN 1850 TARİHLİ TA'LİMÂT

SADIK FATİH TORUN

Sayı: Ocak 2011, Cilt XXXII - Sayı 36 Sayfalar: 57-64
1303 750

MUHTARLIK KURUMUNA İLİŞKİN İKİ BELGE

TÜLAY ERCOŞKUN

Sayı: Ocak 2010, Cilt XXXI - Sayı 35 Sayfalar: 49-62
1298 985

SULTAN III. MURAT'IN ARAPÇA, FARSÇA VE TÜRKÇE BASMA KİTAPLARIN OSMANLI İMPARATORLUĞU SINIRLARI İÇİNDE SATILABİLECEĞİNE DAİR 1588 (996) YILINDA VERDİĞİ EMİRNAME

ALİ RIZA TOSUN

Sayı: Ocak 2009, Cilt XXX - Sayı 34 Sayfalar: 127-131
1181 754

III. Mustafa’nın Bostancılar Ocağı Kütüphanesi ve Vakfettiği Kitaplar

Muhammed Özler, Kadir Demirel

Sayı: Haziran 2024, Cilt XXXIX - Sayı 43 Sayfalar: 15-77 DOI: 10.37879/belgeler.2024.15
426 320

Kozmopolit Bir Osmanlı’nın Napoléon Harpleri Sırasında Dış Politikaya Dair Gözlemleri

Fatih Yeşil

Sayı: Haziran 2024, Cilt XXXIX - Sayı 43 Sayfalar: 79-230 DOI: 10.37879/belgeler.2024.79
313 461

I. Erzurum Antlaşmasının (1823) Meclis-i Mükâleme Mazbatası

Eralp Yaşar Azap

Sayı: Haziran 2024, Cilt XXXIX - Sayı 43 Sayfalar: 1-14 DOI: 10.37879/belgeler.2024.1
272 131