ISSN: 0041-4247
e-ISSN: 2791-9714

Lisans: CC BY-NC

Telif Hakkı: Dergide yayımlanan makalelerin telif hakkı yazarlara, ticari kullanım hakkı ise yayıncıya aittir.

Açık Erişime Başlama Tarihi: 01.12.2021

OAI:

LOCKSS:

RSS:

Dergi web adresi: https://belgeler.gov.tr/

Açık Erişim, yayınların çevrimiçi olarak herkese ücretsiz olarak ve yeniden kullanımla ilgili birkaç kısıtlamayla erişilebilir olmasıdır. Araştırmanın sınırsız bir şekilde yayılması özellikle yazarlar, okuyucular ve fon sağlayanlar için önemlidir. Belgeler dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlanır. Belgeler dergisi, ilk sayısından (1964) itibaren tüm makaleleri 01.06.2013 tarihinde PDF formatında erişime açmıştır. 01.12.2021 tarihinden itibaren de CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında yayımlanmaya başlamıştır. Türk Tarih Kurumu Yayınları, açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır.

Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC 4.0) lisansı makaleleri, yazarın ve herhangi bir ticari olmayan kuruluşun, ticari olmayan kullanımlar için yeniden kullanmalarına izin verir. Ancak ticari kullanım için dergi yayıncısı Türk Tarih Kurumundan izin alınmalıdır. Belgeler dergisinde yayımlanan tüm makalenin tam metinlerine https://belgeler.gov.tr/  adresinden anında açık erişim görüntüleme yoluyla erişilebilir.

CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında özgürce şunlar yapılabilir:

Paylaş: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.

Uyarla: Karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et.

Yalnız şu şartlara uyulmalıdır:

Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.

Gayriticari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.

Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.