ISSN: 0041-4247
e-ISSN: 2791-9714

Tarihçe

Belgeler dergisi (ISSN: 0041-4247 | e-ISSN: 2791-9714), 1964 yılında yayın hayatına başlamıştır. Belgeler dergisi, Türk ve Türkiye tarihini arşiv belgeleriyle ortaya koyacak belgelerin açıklamalı yayınlarına yer vermektedir.

Belgeler yılda iki sayı (Haziran-Aralık) olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayımlanır.

Amaç ve Kapsam

Belgeler dergisi, Türk ve Türkiye tarihini arşiv belgeleriyle ortaya koyacak belgelerin açıklamalı yayınlarına yer vermektedir.

Belgeler dergisi, bu konulara dair Türkçe özgün araştırma makalelerini yayımlayarak bu alanlardaki bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde artmasına ve paylaşımına katkıda bulunmayı amaçlar. Bütünüyle belge yayınına ayrılan sayfalarında, arşiv belgelerinin hem tercüme/çeviriyazı hem de orijinalleri yayımlanmaktadır.

Belgeler yılda iki sayı (Haziran-Aralık) olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayımlanır.

Derginin okur kitlesi araştırmacılar, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlardır.

Belgeler’in yayın dili Türkçedir.

Yayımlanan tüm makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde başlık, yazar ve kurum bilgisi, varsa finansman açıklaması ile anahtar kelimeler içerir. Ayrıca tüm makalelerin metinleri ve kaynakçaları Latin alfabesindedir.

Konu Alanı ve Kategorisi: Sanat ve Beşerî Bilimler / Tarih

Sosyal Bilimler / Kültürel Çalışmalar

Belgeler’in kapsamını yansıtan anahtar kelimeler şunlardır: Türk Tarihi, Türk Siyasi Tarihi, Türk Sanatı, Türk Mitolojisi, Türk Medeniyeti, Türk Kültürü, Türk İslam Kültür Varlıkları, Türk Hukuk Tarihi, Türk İktisat Tarihi, Türk Dünyası, Türk Göçleri, Türk Devletleri, Anadolu Arkeolojisi, Selçuklu Tarihi, Osmanlı Tarihi, Türkiye Tarihi.