ISSN: 0041-4247
e-ISSN: 2791-9714

Editör, yayımlanan materyalin güvenli bir şekilde arşivlenmesini sağlar. Belgeler yayımladığı makaleleri açık erişim esasına göre yazar(lar)ın herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın elektronik arşivlere gönderir ve tam erişime açık hâle getirir. Yazar veya fon sağlayan kuruluş, yazarın kabul edilen makalesinin bir kopyasını arşiv sitelerine yükleyebilir. Belgeler yazar lisansı, yalnızca ticari olmayan kullanım için makalenin kaynağına atıfta bulunarak (tam bir alıntıyla) yeniden kullanıma izin verir. Ticari kullanım için izin alınmasını belirten politikamız geçerlidir.

Belgeler, tüm makalelerini CC-BY-NC Creative Commons lisansı kapsamında açık erişimli tutmayı ve tam metin içeriğini arşiv platformlarında ve kendi web sitesinde depolamayı taahhüt eder.

Arşiv Politikası: LOCKSS 

Depo Politikası: Yayıncının Kendi Sitesi

Belgeler dergisi (ISSN: 0041-4247 | e-ISSN: 2791-9714) dergisinin yayımcısı, araştırma sonuçlarının yayılmasını destekleme politikasına uygun olarak arşiv politikasını duyurmaktan memnuniyet duyar.

Belgeler dergisinde yayımlanan makaleler LOCKSS’da dijital olarak arşivlenir. Ayrıca yayımlanan makaleler, yazarı tarafından çalıştığı üniversitenin kurumsal arşivinde (DSpace, AVESİS vb.), konulu arşivlerde veya diğer her türlü arşivde ambargo süresi olmaksızın erişime açılabilir. Böylece bu yayına herkes ücretsiz olarak hemen ulaşabilir.

Belgeler dergisi yazarlara, bir makalenin kendi kendine arşivleme (yazarın kişisel web sitesi, sosyal medya hesapları) ve/veya yayımlandıktan sonra kurumsal bir havuzda (DSpace, AVESİS vb.) arşivleme için makalenin nihai yayımlanmış sürümünün kullanılmasına izin verir.

• Yazarlar, makalelerini halka açık ve/veya ticari konu tabanlı arşivlerde kendi kendilerine arşivleyebilirler. Ambargo süresi yoktur ancak yayımlanan kaynak belirtilmeli ve dergi ana sayfasına veya makalelerin DOI’sine bir bağlantı ayarlanmalıdır.

• Yazarlar ve okurlar makalenin PDF dosyasını indirebilirler.

Belgeler dergisi makalelerin tüm sürümlerine izin verir (Gönderilen sürüm, kabul edilmiş versiyon, yayımlanmış versiyon) ambargo olmaksızın yazarın tercih ettiği bir kurumsal veya başka bir arşivde saklanacaktır.

Belgeler dergisi kalıcı arşivler oluşturulmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. Stanford Üniversite Kütüphanelerine dayanan LOCKSS programı, kütüphanelere ve yayıncılara kalıcı ve yetkili sayısal içeriğe erişimi sağlamak için ödüllü, düşük maliyetli, açık kaynak dijital koruma araçları sunar. LOCKSS programı, “çok sayıda kopyanın güvenliğini sağlama” ilkesi üzerine kurulmuş, kütüphanenin liderliğindeki bir dijital koruma sistemidir. LOCKSS programı, açık kaynaklı uç uca dijital koruma yazılımı kullanarak kütüphaneleri geliştirir ve destekler.

Dergide Yayımlanan Versiyon       

Yayım Türü: Açık Erişim

OAI:

LOCKSS: https://belgeler.gov.tr/arsiv

RSS: https://belgeler.gov.tr/son-sayi.rss

Ambargo Süresi: Ambargo süresi yoktur.

Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC 4.0

Telif Hakkı Sahibi: Dergide yayımlanan makalelerin telif hakkı yazarlara, ticari kullanım hakkı ise yayıncıya aittir.

Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, Crossref, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

Politika Koşulları: Atıf ve alıntı standartlarına uyularak dergiye atıf yapılmalıdır. DOI ile yayıncı sürümüne bağlanmalıdır.

Hakem Süreci Sonunda Kabul Edilen Versiyon

Ambargo Süresi: Yok

Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi.

Telif Hakkı Sahibi: Telif hakkı yayıncıya aittir.

Dergiye Gönderilen İlk Metin

Ambargo Süresi: Yok

Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi.

Telif Hakkı Sahibi: Telif hakkı yayıncıya aittir.

Kalıcı Makale Tanımlayıcı: DOI

Belgeler dergisi her makalesine DOI atamaktadır.

ORCID: Evet

Belgeler dergisi, ORCID ID'lerinin makale meta verilerinde bulunması zorunlu tutar. ORCID ID, yazarları benzersiz şekilde tanımlayan alfasayısal bir koddur.

Belgeler dergisi, I4OC standartlarına uygun kaynakça paylaşımında bulunmaktadır. I4OC standartları, referansların yapılandırılmış, ayrılabilir ve açık olmasını ister.

Ücret Politikası

Belgeler dergisinin tüm giderleri Türk Tarih Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Yazarlara ve hakemlere ücret ödenir.