ISSN: 0041-4247
e-ISSN: 2791-9714

YASEMİN BEYAZIT

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçag Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi,

Özet

Bu çalışma ile Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Kitaplığı’nda bulunan 1837 tarihli, Rumeli kadılıklarına ve rütbelerine dair bilgiler içeren yazmanın tanıtımı ve latin harflerine aktarımı hedeflenmiştir. Transkripsiyonuna geçilmeden önce, yazma tanıtılacak ve literatürdeki benzer yayınlara değinilmek suretiyle değerlendirilmeye çalışılacaktır.