OSMANLI DEVLETİ NÂFI’A NEZARETİ'NİN İLK NİZÂMNÂMESİ
Ocak 2012, Cilt XXXIII - Sayı 37, Sayfa 117-129
N. YÜCEL MUTLU

Yukarıdaki kodu giriniz.