Anahtar Kelime Sayfalar
waqf 1
Şehabeddin pasha 1
plovdiv 1
account books 1
vakıf 1
şehabeddin paşa 1
filibe 1
muhasebe defteri 1
banaz district 145
Öşür (tithe) 145
İltizam (tax farming) 145
Şeyh rıza efendi 145
ottoman tax system 145
banaz kazası 145
öşür 145
i̇ltizam 145
şeyh rıza efendi 145
osmanlı vergi sistemi. 145
kirkor zohrab 167
cizrelizade 167
reports 167
turkish-armenian relations (end of the 19th century) 167
vilayat-ı sitte 167
kirkor zöhrab 167
cizrelizâde 167
lâyihalar 167
türk-ermeni ilişkileri (19. yüzyıl sonları) 167
osmanlı devleti 167
vilâyât-ı sitte 167