YÖRÜK VE VOYNUKLARA DAİR ÖNEMLI BİR KAYNAK: YÖRÜK VE VOYNUK AHKÂM DEFTERİ (16 ZİLKA’DE 1116/12 MART 1705-3 CEMÂZİYELEVVEL 1147/1 EKİM 1734)
Ocak 2011, Cilt XXXII - Sayı 36, Sayfa 1-56
MEHMET AK*

Yukarıdaki kodu giriniz.