Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Türk Tarih Kurumu


Yayın Komisyonu

Prof. Dr. İlber ORTAYLI
Prof. Dr. Erol ÖZVAR
Prof. Dr. Feridun EMECEN
Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT
Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK
Prof. Dr. Halit ÇAL
Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR
Prof. Dr. Fatma Gül DEMİREL
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL
Prof. Dr. İlhami DURMUŞ
Prof. Dr. Nihat KARAER
Prof. Dr. İlyas KEMALOĞLU
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Prof. Dr. Süleyman Yücel ŞENYURT
Doç. Dr. Tülay METİN
Doç. Dr. Hatice ORUÇ

Hakemler

Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU (Kastamonu Üniversitesi)
Prof. Dr. Haluk SELVİ (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehtap ÖZDEĞER (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ALKAN (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)