Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Türk Tarih Kurumu Adına
Prof. Dr. Birol ÇETİN


Yayın Komisyonu

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT
Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK
Prof. Dr. Halit ÇAL
Prof. Dr. Bahattin ÇELİK
Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR
Prof. Dr. Fatma Gül DEMİREL
Prof. Dr. İlhami DURMUŞ
Prof. Dr. Feridun EMECEN
Prof. Dr. Birol Çetin
Prof. Dr. Nihat KARAER
Prof. Dr. İlyas KEMALOĞLU
Doç. Dr. Ahmet KILINÇ
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Prof. Dr. Tülay METİN
Prof. Dr. İlber ORTAYLI
Prof. Dr. Hatice ORUÇ
Prof. Dr. Erol ÖZVAR
Prof. Dr. Süleyman Yücel ŞENYURT
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL
Dr. Öğr. Üyesi Hasan YILMAZYAŞAR


Editör

Şükrü ÇAVUŞ (Türk Tarih Kurumu)


Editör Yardımcısı

Muhammed ÖZLER (Türk Tarih Kurumu)


Yabancı Dil Editörü

Uğur Cenk Deniz İMAMOĞLU (Türk Tarih Kurumu)


Hakem Listesi

Doç. Dr. Ensar KÖSE
Prof. Dr. Yılmaz KURT
Prof. Dr. Faruk SÖYLEMEZ
Prof. Dr. Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ